El Consell Comarcal del Tarragonès (llegiu les bases per la tramitació) concedeix ajuts econòmics individuals per
a l’assistència al menjador escolar, durant el curs 2023-24, en 2a. Convocatòria  (del 4 al 15 de setembre de 2023).

És adreçada únicament a les següents situacions:

o Trasllats o noves matriculacions.
o Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
o Unitats familiars en què la seva situació econòmica / social s’hagi vist
greument afectada per causa de força major degudament acreditada.
Aquelles persones que hagin presentat sol·licitud d’AIM a la 1a Convocatòria
i/o:
o No estiguin d’acord amb la resolució
o La situació econòmica / social s’hagi vist greument afectada per causa
de força major degudament acreditada.
Hauran de presentar recurs, dins el termini legalment establert, adjuntant
aquells documents que permetin valorar la nova situació NO poden
presentar una nova sol·licitud per cap de les possibilitats existents, de fer-ho, quedarà automàticament denegada.

No s’admetrà cap altra sol·licitud tret que circumstàncies excepcionals,
degudament acreditades, ho aconsellin.

Podeu descarregar la documentació:

BASES

FULL D’INSCRIPCIÓ

L'Ajuntament

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Contacte i horari
d'atenció al públic

977 653 101
ajuntament@elcatllar.cat

*** Horari d'Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 18:30 h.

*** Horari d'Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):

De dilluns a divendres, de 9:30h a 13:30h.

SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER

Escriu la teva adreça de correu electrònic i clicka "Comprovar subscripcions".
Automàticament apareixerà el llistat de les temàtiques a les que estàs subscrit per que les puguis gestionar.

Llista les subscripcions

LlistaEstatAccions
Informació Municipal (CAT)  
Visita el Catllar (CAT)  
Viure al Catllar  

Segueix-nos a les xarxes