OFERTA EDUCATIVA ENSENYAMENTS MUSICALS DEL CATLLAR

Matriculació curs 2021/2022

  • És requisit indispensable haver formalitzat la pre-inscripció, en cas contrari, posar-se en contacte amb l’escola mitjançant el correu electrònic : escolademusica@elcatllar.cat
  • Descarregar, emplenar i enviar els documents que trobarà més avall.
  • El pagament de la taxa de la matrícula es farà domiciliat amb la primera quota.

Documentació a tenir en compte

Itinerari curricular 2021/2022

Calendari curs 2021/2022

Ordenances fiscals reguladores ⇒ F11-Taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament

Documentació indispensable per adjuntar a la matrícula

Autorització de domiciliació bancària

Declaració responsable

Drets d’imatge

Formalització de la matrícula

Caldrà registrar la documentació requerida mitjançant una instància genèrica optant per una de les següents opcions:

Exemple d’instància genèrica:

EXPOSO: Què, sóc el/la pare/mare/tutor/interessat/da de [nom de l’alumne/s] en cursar els estudis de música que organitza aquest ajuntament.

SOLICITO: Formalitzar la matrícula amb la documentació que adjunto a continuació.

 

 

L'Ajuntament

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Contacte i horari
d'atenció al públic

977 653 101
ajuntament@elcatllar.cat

*** Horari d'Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 18:30 h. (actualment sense atenció presencial)

*** Horari d'Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):

De dilluns a divendres, de 9:30h a 13:30h.

ATENCIÓ PRESENCIAL NOMÉS AMB CITA PRÈVIA A citaprevia@elcatllar.cat ò 977 65 31 01

SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER

Escriu la teva adreça de correu electrònic i clicka "Comprovar subscripcions".
Automàticament apareixerà el llistat de les temàtiques a les que estàs subscrit per que les puguis gestionar.

Llista les subscripcions

LlistaEstatAccions
Informació Municipal (CAT)  
Visita el Catllar (CAT)  
Viure al Catllar  

Segueix-nos a les xarxes