El Ple del passat 13 de maig, es va aprovar per unanimitat l’adhesió a la xarxa per a la conservació de la natura (XCN), que promou l’Associació Mediambiental la Sínia. 

 

Es donà compte de la següent proposta d’alcaldia:

“Fets i antecedents:

A data 14 de març de 2021, la sra. Raquel Córdoba Jordan, en representació de l’Associació Mediambiental la Sínia va sol·licitar a aquest ajuntament que es fes membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, per tal de poder continuar treballant per la millora de la natura amb el suport d’una altra entitat de segon nivell.

L’Associació Mediambiental La Sínia té signat un conveni de col·laboració amb aquest ajuntament per tal d’impulsar la conservació, millora i difusió dels valors naturals de l’Espai Natural Protegit del riu Gaià i  l’entorn natural del municipi del Catllar. A més, també tenen signat un acord, l’any 2001, per tal d’impulsar la custòdia del riu Gaià al municipi del Catllar.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una xarxa d’ong ambientals i altres organitzacions catalanes que promouen la conservació de la natura amb implicació ciutadana. Ho fan a través de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca, és doncs, una entitat de segon nivell. La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dona suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

Les finalitats de la XCN, tal i com es defineix als seus estatuts, són:
– Impulsar i fomentar l’ús de la custòdia del territori i la conservació privada com a estratègies de conservació de la natura.
– Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
– Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i social per al desenvolupament i enfortiment dels membres de l’associació i les seves activitats.Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels membres de l’associació.
– Promoure les activitats, productes i serveis dels membres de l’associació.
– Promoure l’excel·lència de les organitzacions membres en la gestió, la qualitats dels seus serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i la comunicació.
– Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la conservació de la natura.
– Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori i voluntariat ambiental a través de projectes pilot dels membres de l’associació i de projectes de recerca aplicada per a la conservació.
– Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del tercer sector ambiental membres de l’associació amb el Govern de la Generalitat i la resta d’Administracions Públiques, així com esdevenir el seu interlocutor en els àmbits que els afecten com a sector.
– Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de cooperació amb el món privat mercantil i amb altres organitzacions de l’economia social i solidària.
– Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans de comunicació i altres entitats.
– Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió Europea i a nivell internacional.
– Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un impacte en la conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de les organitzacions del sector.
– Acompanyar i assessorar els membres de l’associació en la denúncia de situacions que generen greus conseqüències per a la natura.
– Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional en l’àmbit de la custòdia del territori, la conservació privada de la natura i el voluntariat ambiental.
– Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.

S’estableix un sistema de quotes de la XCN segons diverses categories, basades en el pressupost anual de les entitats o bé en el nombre d’habitants, en el cas dels ajuntaments, i en el nostre cas s’estableix una quota anual de 200 € (dos-cents euros), com a soci general amb la categoria B.

Atès que l’ajuntament participa activament en la conservació del riu Gaià, implicant-se en projectes com la recuperació de l’entorn de la resclosa, amb la millora d’hàbitats, el foment del voluntariat ambiental i els usos públics, amb l’adequació de l’itinerari de salut a l’entorn d’aquest espai natural i el Centre d’interpretació del riu Gaià de l’Ermita de Sant Ramon, creu adient adherir-se a la Xarxa per a la Conservació de la Natura per tal de poder treballar de manera conjunta en la conservació de la natura.”

L'Ajuntament

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Contacte i horari
d'atenció al públic

977 653 101
ajuntament@elcatllar.cat

*** Horari d'Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 18:30 h.

*** Horari d'Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):

De dilluns a divendres, de 9:30h a 13:30h.

SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER

Escriu la teva adreça de correu electrònic i clicka "Comprovar subscripcions".
Automàticament apareixerà el llistat de les temàtiques a les que estàs subscrit per que les puguis gestionar.

Llista les subscripcions

LlistaEstatAccions
Informació Municipal (CAT)  
Visita el Catllar (CAT)  
Viure al Catllar  

Segueix-nos a les xarxes