Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Serveis

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Es troba ubicada en el Centre Cultural (Avinguda de Catalunya, 10), amb un fons que supera els 8.000 volums entre llibres de consulta i de lectura en general, degudament catalogats.

Un servei complementari al de biblioteca és la sala d'informàtica o punt d'accés a internet. L'espai disposa d'un total de 5 ordinadors amb connexió a la xarxa i impressora. El temps està limitat per tal de garantir el seu ús pel major nombre d'usuaris. L'accès a continguts està limitat per evitar usos fraudulents o conductes antijurídiques.

Horari d'obertura: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108